Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy co następuje:

  • Administrator Państwa danych

Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest Poz Bruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, 62-090 poczta Rokietnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486913, posiadająca NIP nr 777-26-14-303; w dalszej części informacji określana jako „POZ BRUK”.

Z POZ BRUK można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 814 45 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby.

  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

POZ BRUK ustanowiła inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iodo@grupa.pozbruk.pl.

  • Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez Państwa zgody, w zależności od treści udzielonej zgody w celach marketingowych związanych z zapisem do usługi newsletter lub formularza kontaktowego, w celu otrzymania oferty. POZ BRUK przetwarza również dane związane z monitoringiem Państwa aktywności na stronie internetowej, o czym mowa poniżej.

  • Profilowanie i monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej www.pozbruk.pl

POZ BRUK monitoruje Państwa aktywności na stronie internetowej pozbruk.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają prawo skorzystać Państwo z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.pozbruk.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

  • Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy POZ BRUK, kancelaria prawna oraz podwykonawcy POZ BRUK w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym dostawca usługi newsletter. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

  • Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  • Okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych POZ BRUK.

  • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych przez POZ BRUK

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przykładowo gdy stwierdzą Państwo nieaktualność czy błędy w Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania od POZ BRUK usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza zasady RODO.

  • Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia jednak, w zależności od celu przetwarzania, udział w procesach marketingowych, w szczególności: przesyłaniu informacji handlowo-marketingowej czy newsletter. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez POZ BRUK w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez POZ BRUK spowoduje zaprzestanie świadczenia usług.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie Przez państwa na adres: info@pozbruk.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub kliknięcia w link dot. wypisania się z usługi newsletter, zawarty w wiadomościach e-mail otrzymywanych w ramach newslettera.

  • Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez POZ BRUK za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

Chcesz porozmawiać z naszym ekspertem?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis mollis et sem sed sollicitudin. Donec non odio neque.

Compare listings

Porównać